Du är här

2012-11-06 - Samhällsinformation
Övik Energi föreslås få ett rejält tillskott i kassan. Foto: Håkan Nordström

725 miljoner till Övik Energi

När kommunstyrelsen sammanträdde på måndagen föreslog man för kommunfullmäktige att ge ett villkorat aktieägartillskott på 725 miljoner kronor till Övik Energi.

Kapitalet ska uteslutande användas för amortering av lån, vilket uppges ge bolaget förutsättningar att nå en långsiktig ekonomisk stabilitet. För kommunkoncernen innebär detta ingen ökad upplåning.

Beslutet i styrelsen har grundats på Ö-vik Energis tidigare hemställan om kapitaltillskott, samt de två oberoende utredningarna av finansiell och kommersiell analys av Övik Energikoncernen som har genomförts av KPMG och PwC.

Dela med dig av denna artikel på: