Du är här

2013-01-28 - Världsklass-bloggen

Att springa fort och smart

När vi för något år sedan tog fram en SWOT-analys för Örnsköldsvik så var slutsatsen att det gäller att navigera rätt och springa fortare i en allt mer föränderlig värld. Vad betyder det egentligen för Örnsköldsvik?

 

I ett samhälle där allt mer ska klämmas in på lika många timmar som tidigare så rimmar det inte så väl att säga att vi ska springa fortare för att vinna loppet. Men det handlar inte om att springa fort utan riktning och plan utan att navigera rätt, göra kloka val, sätta upp riktningen och sedan ta fart.

Örnsköldsvik befinner sig i ett större globalt sammanhang som är svårt att överblicka. Än svårare är det att lyfta blicken och föreställa sig på vilket sätt det globala sammanhanget kommer att påverka oss i framtiden. Det är lätt att bli nedslagen och att framtiden ter sig rätt mörk då vi lyfter blicken och ser hur Europa utvecklas med ekonomiska kriser och främlingsfientlighet som breder ut sig. Det är då vi måste uppbåda kraft och se möjligheter här hemma hos oss i Örnsköldsvik.

Vad vill vi ha för samhälle att lämna över till våra barn? Hur kan vi skapa ett samhälle som är långsiktigt hållbart både ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett ekologiskt och socialt? Vi är kända i Örnsköldsvik för att hitta lösningar tillsammans istället för att skylla på nånannan. Då är det dags att vi gör det igen. De är bara tillsammans som vi kan lösa den höga arbetslösheten bland unga och utandsfödda. Paradoxalt nog så vet vi också att det kommer att bli brist på arbetskraft och särskilt kompetens bland vissa för oss viktiga områden.

Vi måste skapa en attraktiv plats som attraherar såväl företag som människor. Vi måste vara öppna och bejaka varandras olika erfarenheter och ta tillvara på dom då det skapar kreativa, innovativa miljöer.

Jag är helt övertygad om att Örnsköldsvik har stora möjligheter att lyckas men då är nödvändigt att många visar framtidstro och agerar. Nånannan tar sig inte an och löser våra utmaningar. Det kan vi bara göra själva, tillsammans.

Dela med dig av denna artikel på: