Du är här

2013-03-06 - Björna
Björna, Trehörningsjö, Långviksmon, Mellansel och Gideåområdet kan bereda plats för asylmottagning.

Kommunen positiv till asylmottagning

Slutgiltigt beslut fattas av Migrationsverket under våren.

Efter att, i samråd med såväl kommunala verksamheter som lokalsamhälle, ha utrett möjligheterna att ta emot asylsökande i kommunen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger positivt besked till Migrationsverket.

Kommunen bedömer att 200 personer kan beredas plats i Björna, Trehörningsjö, Långviksmon, Mellansel och Gideåområdet. Slutgiltigt beslut fattas av Migrationsverket under våren.

Dela med dig av denna artikel på: