Du är här

2013-04-05 - Världsklass-bloggen
Foto: Håkan Nordström

Regional kompetensförsörjning - viktigt för Örnsköldsvik?!

Precis som flera av Sveriges kommuner står Örnsköldsvik inför en demografisk utveckling som innebär en betydande utmaning att hantera en framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys presenterar i en nyligen utgiven rapport strategier för regional kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Tillväxtanalys lyfter i rapporten fram två sätt att hantera en regional kompetens- och arbetskraftsbrist. Antingen att bättre ta den kraft som finns inom regionen, eller att locka arbetskraft till regionen. Med utgångspunkt ur dessa två arbetssätt har Tillväxtanalys utarbetat följande fem strategier:

  • Strategi 1 – Kompetensutveckling
  • Strategi 2 – Ökat arbetskraftsutbud

  • Strategi 3 – Inpendling

  • Strategi 4 – Inflyttning

  • Strategi 5 – Invandring

 

Tillväxtanalys presenterar de olika strategierna på följande sätt. Den första strategin, kompetensutveckling, innefattar att anställa personal med annan kompetens och att på så sätt anpassa arbetsuppgifterna mot befintlig kompetens, att kompetensutveckla eller omskola befintlig arbetskraft, samt att försöka anpassa det regionala utbildningsutbudet till den regionala efterfrågan.

Den andra strategin, ökat arbetskraftsutbud, innebär att försöka öka arbetskraftsutbudet genom att öka deltagandet i arbetskraften. Denna strategi innebär bl.a. att få en snabbare genomströmning i utbildningssystemet samt att få arbetstagare att arbeta längre upp i åldrarna. De två första strategierna innefattar således olika angreppssätt för att bättra ta tillvara den kraft som finns inom regionen.

Tillväxtanalys menar att det finns en begränsning till vilken grad den regionala efterfrågan kan tillgodoses av arbetskraft från den egna regionen. I dessa fall måste arbetskraft komma till regionen. Strategi 3, 4 och 5 handlar därför om inpendling och inflyttning från andra regioner, samt arbetskraftsinvandring från andra länder. De två sista strategierna handlar således om att skapa en regional attraktivitet.

Tillväxtanalys slutsatser visar på vikten av att jobba på bred front med arbetskraft och kompetensförsörjningsfrågor. Att det inte finns någon enkel enskild lösning. För Örnsköldsviks fortsatta utveckling är kompetensförsörjning och arbetskraftförsörjningsfrågor enormt viktiga. Jag skulle vilja säga att det är de viktigaste frågorna för oss att tillsammans ta oss an.

Dela med dig av denna artikel på: