Du är här

2013-05-07 - Ekonomi
Låga utsläpp vid Hörneborgsverket prisas av Naturvårdsverket. Foto: Håkan Nordström

Övik Energis miljösatsning ger miljonvinst

Övik Energi prisas av Naturvårdsverket.

Övik Energi får cirka en miljon kronor från Naturvårdsverket för att ha producerat energi med låga utsläpp av kväveoxider i Hörneborgsverket under 2012. Utsläppen har sjunkit från 150 ton under de första driftåren av pannan till 110 ton 2012.

Genom ett aktivt arbete med att trimma in luftfördelningen till pannan och med en jämnare bränslekvalitet till Hörneborgsverket har det varit möjligt att sänka utsläppen av kväveoxider avsevärt.

– Från att ha haft högre utsläpp än snittet i landet har vi nu klart lägre utsläpp och detta tillsammans med en effektiv energianvändning ger intäkter från systemet. Det är häftigt att en miljöåtgärd kan ge så gott ekonomiskt resultat, säger Anna Sjölander, driftingenjör Övik Energi AB.

Arbetet med att minska utsläppen är ett led i att följa Övik Energis miljöpolicy samt en del i det pågående effektiviseringsprogrammet.

– Det känns bra att vi aktivt kan bidra till såväl mer hållbar fjärrvärme, el och ånga till våra kunder som en bättre miljö i Örnsköldsvik, säger Anna Sjölander.
Dela med dig av denna artikel på: