Du är här

2013-06-17 - Världsklass-bloggen

Arbetspendling mellan Örnsköldsvik och Umeå

Umeå kommun har i dagarna publicerat en utredning om arbetspendling. En naturlig del i deras analys är att även inkludera Örnsköldsvik. På båda sidor börjar vi se oss som en arbetsmarknad.

Mellan orterna längs Botniabanans sträcka Örnsköldsvik - Umeå arbetspendlar 3400 personer. Av dessa pendlar 1400 från Hörnefors till Umeå, alltså inom samma kommun. Kvar är 2000 arbetspendlare mellan kommunerna och de pendlar så här,

Från/Till

Örnsköldsvik

Nordmaling

Umeå

Örnsköldsvik

-

100

300

Nordmaling

122

-

893

Umeå

229

292

-

Det är alltså 400 arbetspendlande Örnsköldsviksbor mot Umeå och motsvarande 350 som pendlar till Örnsköldsvik. Från Botniabanans start är förändringen inte särskilt stor. 50 personer fler pendlar från Örnsköldsvik till Umeå. I motsatt riktning är det oförändrat. Det konstateras att erfarenheter visar att effekten av ny infrastruktur tar tid.

Totalt 450 studenter vid Umeå Universitet som är skrivna i Örnsköldsvik.

Tågens kapacitet är tre arbetspendlingsbara avgångar från Örnsköldsvik med ankomst 6:30, 7:45, 8:46 på Umeå C. Varje tåg tar 185 personer vilket ger en total kapacitet på 555 personer. Från Umeå till Örnsköldsvik är förutsättningarna i princip samma. 


Dela med dig av denna artikel på: