Du är här

2013-09-13 - Örnsköldsvik
Foto: Märta Wullf

Havsmiljökonferens i Örnsköldsvik

Har vi nått botten med miljögifterna i havet? Den frågan ställs vid en konferens i Örnsköldsvik, 23 september.

I samband med att briggen Tre Kronor gästar Örnsköldsvik, 21-24 september, står Örnsköldsviks kommun värd för en havsmiljökonferens. Miljögifter i Bottenhavet, Östersjöstrategin, fiberbankar och havsörnar är angelägna ämnen som sätts i fokus vid konferensen.

Örnsköldsviks kommun arrangerar i samarbete med Initiativet Hållbara hav och briggen Tre Kronor af Stockholm för första gången en havsmiljökonferens i Örnsköldsvik.

 
Havsmiljökonferensen riktar sig till personer som är verksamma inom området miljö och hållbarhet.

Föreläser gör:

Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet,
Björn Helander, havsörnsforskare på Naturhistoriska riksmuseet,
Björne Hegefeldt, koordinator av Östersjöstrategin vid Tillväxtverket,
Irene Hedlund, Länsstyrelsens kartläggning av fiberbankar,
Anders Mannesten, Initiativet Hållbara hav.
 
– Vi är otroligt glada och stolta över att kunna presentera dessa namnkunniga experter som kommer att delge konferensdeltagarna aktuell forskning och sätta ljus på viktiga frågor. Förhoppningen är att samarbetet ska fortsätta och att årets arrangemang ska utvecklas till en återkommande konferens i Örnsköldsvik på temat hållbarhet och miljö, säger Lars Söderlind vid Örnsköldsviks kommun.
 
I samband med konferensen gästas Örnsköldsvik av briggen Tre Kronor som har med sig en utställning om miljögifter i Östersjön. Såväl konferensdeltagare som allmänhet kommer att kunna ta del av utställningen som ställs upp i Inre hamnen. Där kommer också exempel på lokalt miljöarbete att presenteras. Bland utställarna märks bl.a. miljö- och vattenbolaget Miva, Moälvsprojektet, kommunens teknikskola KomTek, projektet ”En skärgård i världsklass” samt en utställning om fiskforskaren Peter Artedi.
 
Briggen Tre Kronor af Stockholm anlöper Örnsköldsviks hamn fredagkväll 20 september och kommer att ha öppet för allmänhetens besök ombord på fartyget lördag -tisdag. Årskurs nio vid ett antal skolor är också inbjudna att besöka briggen och utställningen som inspiration för arbete på temat hållbarhet.
Dela med dig av denna artikel på: