Du är här

2013-09-23 - Nyheter/Reportage
Flyktingbarn från Somalia. (Personerna på bilden har ingen koppling till de asylsökande i Örnsköldsvik)

Många vill hjälpa de asylsökande

Många engagerar sig för de asylsökande som kommer till vår kommun. Viljan att hjälpa, t.ex. genom att skänka kläder, är stor.
Så här gör du om du vill hjälpa till.

Erfarenheter från andra platser har visat att det inte är lämpligt att vare sig kommunen eller Migrationsverket administrerar insamling och utdelning av gåvor. I stället samarbetar kommunen med civilsamhället, föreningar och frivilliga, som lokalt har valt att arbeta med de etablerade biståndsorganisationerna Nolaskogs Biståndscenter i Gottne och Ankaret i Långviksmon.

Genom de befintliga nätverken på de aktuella orterna kommer de asylsökande att få hjälp med transport till respektive secondhandbutik där de själva kan välja i utbudet och handla för en rimlig penning.

Det råder idag ingen akut brist på kläder men vill man skänka vinterkläder tar man direkt kontakt med respektive biståndsorganisation:

Gottne Biståndcenter

Ankaret i Långviksmon

Dela med dig av denna artikel på: