Du är här

2017-10-09 - Bra att veta med Webben 7
Stugan full av is. Så kan det se ut om du glömt att stänga av vattnet inför vintern. Foto: Länsförsäkringar

Har du stängt av vattnet i sommarstugan?

Antalet anmälda vattenskador har fördubblats på fem år, här får du tips på hur du slipper obehagliga överraskningar till våren.

Många bommar igen sitt sommarställe inför vintern - men har du kommit ihåg att stänga och tömma vattensystemet? På fem år har antalet anmälda vattenskador och frysta rör i fritidshus nästan fördubblats uppger Länsförsäkringar.

– Kylan spränger vattenledningarna och på våren upptäcker tusentals stugägare i Sverige att deras sommardröm fått stora vattenskador, säger Christoffer Jonsson, skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Oftast upptäcker man skadan på våren vilket betyder att det i värsta fall har runnit vatten i huset under flera månader och det kan ta lång tid att reparera.

– De största och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet med huvudkranen och då blir läckagen väldigt omfattande och det kan ta upp till ett halvår innan det går att använda huset igen. Men genom tre åtgärder kan du nästan helt minska risken för vattenläckor eller att rören fryser sönder i vinter, säger Christoffer.

 • Stäng alltid av vattnet med huvudkranen när du lämnar huset.
 • Om du inte ska vistas i huset på vintern bör du tömma ledningarna. Annars riskerar du att rören fryser sönder, trots underhållsvärme.
 • Om du tillhör dem som ibland är i sommarhuset på vintern och inte tömmer ledningarna bör du ha minst 15 grader i stugan. Men tänk på att bara några timmars strömavbrott kan ge upphov till frysskador på vattenrören.

 
Övriga råd

 • Töm varmvattenberedaren och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.
 • Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.
 • Öppna alla innerdörrar även luckorna till diskbänkskåpet, för att värma rören där.
 • Ordna med regelbunden tillsyn av huset.
 • Anpassa värmen i huset, gärna med en luft/luft värmepump som är ett miljövänligt alternativ. Då kan dessutom värmen kontrolleras på distans.

 
Andra råd när du stänger fritidshuset

 • Förstärk altantaket underifrån med träreglar och stöttor för att klara stora snömängder.
 • Täck skorstenen så att det inte snöar in.
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp.
 • Led bort regnvattnet från stupröret genom att koppla på en plastslang som är minst 3 meter lång.
 • Dra ut sladdar till elektriska apparater.
 • Öppna husets dragventiler så att luften kan cirkulera om huset står utan värme.
 • Stäng alla fönster och kontrollera att alla lås fungerar.

 

Dela med dig av denna artikel på: