Du är här

2013-11-07 - Örnsköldsvik
Foto: Jonas Nordin

Kommunernas ekonomiska bistånd presenteras

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen presenterat årets ”Öppna jämförelser” av ekonomiskt bistånd.

Rapporten visar att behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd (minst tio av årets månader) för vuxna har ökat med 3 procentenheter på nationell nivå sedan 2012.

I Örnsköldsvik
är motsvarande ökning 14 procentenheter. Även behovet av mycket långvarigt bistånd (tre år eller längre) har ökat. Andelen biståndstagare i Örnsköldsvik är dock oförändrat, 3,4 procent av befolkningen.
Det är lägre än såväl läns- som rikssnittet. Glädjande är att andelen unga med behov av ekonomiskt bistånd minskat något i kommunen sedan 2012.

Främsta orsaken till försörjningshinder är arbetslöshet. Hälften av de som får ekonomiskt bistånd i Örnsköldsvik får det på grund av arbetslöshet. Sociala skäl respektive ohälsa står för cirka 10 procent vardera.

Länk till "Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013
".
Dela med dig av denna artikel på: