Du är här

2013-11-21 - Örnsköldsvik
Fastighetsägarnas kontorschef Anders Pehrs får hjälp av Erika Nordin, tillgänglighetsrådigvare Örnsköldsviks kommun. Bild: Örnsköldsviks kommun

Fastighetsägare provade tillgänglighet

Fyrtio fastighetsägare fick möjlighet att se delar av Örnsköldsviks centrum ur ett nytt perspektiv.

Under Fastighetsägarnas höstmöte fanns Thomas Lundgren, planerare, och Erika Nordin, tillgänglighetsrådgivare, båda Örnsköldsviks Kommun, på plats och informerade om kommunens projekt Tillgängliga bostäder för äldre.

En del i projektet är att inspirera fastighetsägarna att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i det befintliga bostadsbeståndet, för att öka tillgängligheten. Efter informationen fick deltagarna en guidning i delar av centrum för att själva få prova på att ta sig fram som rörelsehindrad, eller med synnedsättning.

– Det är glädjande att se att intresset är så stort för frågorna och att viljan finns att genomföra förbättringar. Det kom även upp viktiga synpunkter på hur kommunikationen mellan kommunen och fastighetsägarna fungerar, något som vi tar med oss tillbaka till verksamheten,säger Erika Nordin.
Dela med dig av denna artikel på: