Du är här

2013-12-04 - Örnsköldsvik
Foto: Håkan Nordström

Kommunen medfinansierar ”Besökscentrum för Ulvö kulturarv”

Ulvö kapellag vill bygga ett ”Besökscentrum för Ulvö kulturarv”; ett levande museum och en informationsplats.

Detta besökscentrum är tänkt att samla och visa dokumentation om Ulvöarnas och skärgårdens historia.

Hela projektet beräknas kosta 2,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att medfinansiera dettab besökscentrum med 200 000 kronor samt att skänka fastigheten Ulvö Lotsplats 2:1 till Ulvö kapellag.

Gåvan villkoras av att fastigheten används för redovisade planer och att den inte får säljas på den privata marknaden. Fastigheten ska också hållas tillgänglig för allmänheten.
Dela med dig av denna artikel på: