Du är här

2013-12-10 - Örnsköldsvik
Bild: Örnsköldsviks kommun

Butiken viktig för boende på landsbygd

Den lokala butiken visar sig vara det som är allra viktigast och bland länets 26 butiker finns de två som fått bäst betyg i Örnsköldsviks kommun.

Inom projektet hållbar service på landsbygden har Länsstyrelsen i Västernorrland tagit fram en rapport som redovisar vad boende på landsbygden tycker om den service som finns där.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur servicen upplevs och att skapa ett underlag för kommande regionala serviceprogram.

Rapporten visar att det är naturen och möjligheterna till ett rikt friluftsliv som är det bästa med att bo på landsbygden i Västernorrland. De satsningar för utveckling som uppskattas mest är de som leder till att dagligvarubutik och skola/barnomsorg finns kvar i bygden. Även mobiltäckning och tillgång till bredband med bra hastighet är viktigt.

Andra viktiga utvecklingsområden för de boende är förbättrad kvalitet på vägarna, utökad kollektivtrafik och bättre tillgång till vård och omsorg.

Den lokala butiken visar sig vara det som är allra viktigast och bland länets 26 butiker finns de två som fått bäst betyg i Örnsköldsviks kommun. Hemlings lanthandel och Flärke lanthandel har enligt undersökningen 88 respektive 82 procent nöjda kunder. Utifrån de svar som samlas in tilldelas varje ort ett ”optimistindex”, där Skorped är den ort som når bästa resultat.

– Det här är viktig information för vårt fortsatta utvecklingsarbete och självklart är det extra roligt att flera orter i vår kommun fått fina resultat, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun.
Dela med dig av denna artikel på: