Du är här

2014-01-27 - Örnsköldsvik
Glenn Nordlund (S) vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Håkan Nordström

Kvalitetsmätning för utveckling

– Kkik är ett bra sätt för oss att jämföra vår kvalitet med andra kommuners och att följa utvecklingen, säger Glenn Nordlund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

För andra året i rad har Örnsköldsviks kommun deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) ”Kommunens kvalitet i korthet” (Kkik). SKL har nu presenterat sammanställningen över de undersökningar som ingår och som genomfördes under 2013.
 
Kkik omfattar ett fyrtiotal mått inom områdena tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 220 kommuner deltog under 2013.
 
Jämfört med 2012 har Örnsköldsviks kommun förbättrat sig mest inom området tillgänglighet som omfattar bland annat e-post, bemötande via telefon, öppettider och väntetid för förskoleplats. Sticker ut gör särskilt resultatet från förskolan som visar att hela 99 procent får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat datum.

–  En del av de mått som ingår i undersökningen används redan i kommunens styrning och verksamhetsutveckling, omtalar Glenn Nordlund. Vi kommer att se över om ännu fler mått därifrån kan användas för att följa upp verksamheten på ett effektivt sätt.

Sammanställning av resultaten hittar du här.
Dela med dig av denna artikel på: