Du är här

2014-02-04 - Politik
Foto: Jonas Nordin

Beslut från kommunstyrelsen

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 februari 2014.

Gamla brandstationen såld
Örnsköldsviks gamla brandstation, med adress Korsgatan 2, säljs till Däckstation AB för sex miljoner kronor. Tillträde sker 31 mars 2014.

Arrendeavtal för bilparkering

Ett nytt arrendeavtal har upprättats för personbilsparkering på fastigheterna Örnsköldsvik 8:9 och 8:30, det vill säga ett område mellan Järnvägsgatan och Stationsrondellen. Avtalet har gjorts inför försäljningen av Tjänstecentrums fastigheter för att säkerställa ytan som bilparkering för bolagets hyresgäster.

Förändrat räntestrategiansvar

Kommunkoncernens räntebeslut ska hanteras av internbanken, föreslår kommunstyrelsen. Därmed flyttas räntestrategiansvaret från respektive bolag till ett helhetsansvar för kommunen. En helhetssyn innebär bland annat lägre risk och lägre kostnad, att bolagen lånar vid varje tidpunkt de pengar de behöver, förenklad rapporteringsprocess och mer tid för bolagen att ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Andra planer för gamla stationshuset

Gamla stationshuset i Örnsköldsvik kommer att ingå i den nya entreprenören för västra varvskajsområdet, High Coast Marina AB:s, koncept för utveckling. Därför föreslår kommunstyrelsen avslag på Ann Sandén Nordströms medborgarförslag om att göra om stationsbyggnaden till kommunikationsmuseum med bilder i huvudrollen.

För lite tid för stor utställning

Planeringstiden är för knapp för att genomföra en utställning enligt Dan Olssons (C) motion, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag. Dan Olsson har föreslagit att en Örnsköldsviksutställning ska göras 2016 för att uppmärksamma att det är 100 år sedan utställningen ”Den vita staden” genomfördes. Bland annat föreslår han spektakulära bostäder i stationsområdet och ett område där träet lyfts fram på ett medvetet sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock fått uppdraget att uppmärksamma 100-årsminnet på annat sätt.

Kommunstyrelsen bör besluta i personalärende

Frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagare brukar handläggas av kommunstyrelsen och genom förhandlingar med de fackliga organisationerna. Därför föreslår kommunstyrelsen som svar på Lisbeth Petterssons medborgarförslag om bruttolöneavdrag för anställdas privata sjukvård att fullmäktige ska överlämna ärendet på just kommunstyrelsen.

Kriterier för trygghetsboenden

För att få en enhetlig bedömning av vad trygghetsboenden ska innehålla har ett antal kriterier tagits fram. De handlar bland annat om värdskap, socialt innehåll, närmiljö, fysisk utformning och serviceinsatser och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer dem.

Avstår från delägarskap i biogasbolag

Örnsköldsviks kommun ska inte bli delägare i biogasbolag i Sundsvall, beslutade kommunstyrelsen. Ett sådant bolag för produktion av biogas från i första hand hushållsavfall har utretts och en skrivelse från Sundsvalls och Östersunds kommuner har gått till Gävle, Härnösand, Hudiksvall, Kramfors, Ljusdal, Sollefteå, Timrå och Örnsköldsvik. Örnsköldsviks kommun gör bedömningen att fördelarna inte överväger och anger istället alternativet att leverera matavfallet till den som vinner en kommande upphandling. Ett krav ska då vara att matavfallet ska rötas och den gas som utvinns ska användas som drivmedel.

 

Kompletta handlingar kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon 0660-880 00. Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna finns på www.ornskoldsvik.se under rubriken Kommun och politik. 

 

Dela med dig av denna artikel på: