Du är här

2022-06-21 - Trafik
Joakim Berg.

Resenärerna väljer återigen Norrtåg

Början av 2022 visar en kraftig ökning av resandet med Norrtåg. På sträckan Umeå–Sundsvall, är resandet tillbaka till nivåerna före pandemin, vilket kan vara en indikation på att företagen menar allvar i sitt klimatarbete.

– Vi hoppas att det vi ser är en beteendeförändring där fler väljer hållbara resealternativ som regionaltåget. De satsningar som sker inom näringslivet i hela norra Sverige bidrar till att öka medvetenheten kring klimatomställningen och det som sker i det offentliga kan vara en drivande faktor i att inspirera individen, säger Joakim Berg, kommunikationschef på Norrtåg AB.
 
Reseökningen bedöms komma såväl från arbetsresor som fritidsresor, och efterfrågan på resande på sträckan Umeå–Luleå har aldrig varit större. I snitt ligger resandet 25 procent högre än 2019 som är toppnoteringarna före pandemin.
– Vi ser även att vår största linje sett till mängden resenärer, Umeå–Sundsvall, är tillbaka på nivån före pandemin, vilket ger ett fint utgångsläge inför sommaren och hösten. I takt med det ökade kompetensbehovet spelar tåget en viktig roll i att knyta samman orterna i regionen genom ett säkert och hållbart resande som samtidigt gör det möjligt att nyttja restiden till arbete för den som vill, säger Joakim.
 

Norrtåg är totalt sett tillbaka till resandenivåer som vi hade före pandemin, med ungefär 20–30 tusen resor per vecka. Det är dock inte alltid samma resenärer där resandet har ökat mer på långväga sträckor jämfört med de kortare pendlingssträckorna. Fokus för de resefrämjande aktiviteter som planeras det kommande året kommer därför att riktas mot de som ännu inte provat på tåget och arbetspendlare.
 
– Vår resestatistik hjälper oss att tydligt se var vi har potential att öka resandet och motiverar oss att fokusera vårt arbete. Vi har som mål att arbeta tillsammans med lokala företrädare för näringslivet och kommunen för att hjälpa dessa orter att öka sitt resande. Vi vet att tågtillgänglighet kan vara en bidragande faktor till mindre orters utveckling och tillväxt, och vi vill att alla platser i Norrtågland ska dra nytta av den inflyttning och nya etableringar som är på gång till regionerna i norra Sverige. Vi kommer därför att satsa extra på att få fler att testa på ett hållbart alternativ för nästa resa, oavsett om det är i jobbet, till jobbet eller när du ska besöka någon av alla de fantastiska platser vi finns längs våra linjer, säger Joakim.

Dela med dig av denna artikel på: