Du är här

2022-05-17 - Trafik

Byberg omvald bussordförande

Vid dagens årsstämma blev Tomas Byberg omvald till ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag.

Tomas Byberg är vd för Byberg & Nordin. Han är också bussbranschens företrädare i det arbete som nu pågår inom den svenska kollektivtrafiken för att återstarta sektorn efter det stålbad coronapandemin inneburit. Sveriges Bussföretags styrelse fick efter stämman idag flera nya ledamöter från både större koncerner och mindre familjeföretag från hela Sverige.

– Det är hedrande att få leda styrelsen i Sveriges Bussföretag. Branschen står inför flera stora utmaningar. Bussbranschen är sargad efter ett minskat resande under coronapandemin. Samtidigt utgör bussen basen i den svenska kollektivtrafiken och hela kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att kunna bygga ett hållbart samhälle och klara transportsektorns omställning. Svenska bussar kör redan idag till över 85 procent på förnyelsebara drivmedel. Här behöver nu regering och regioner kraftsamla så att busstrafiken kan fortsätta bidra i samhällsutvecklingen, säger Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och vd för Byberg & Nordin.

– I takt med att allt fler resenärer nu återvänder till kollektivtrafiken behöver branschen också rekrytera fler bussförare. Idag är var fjärde bussförare över 60 år – stora pensionsavgångar väntar framöver. Här behövs krafttag kring utbildningsplatser, sänkt körkortsålder, förlängd möjlighet till YKB-utbildning på distans och fler åtgärder, säger Tomas Byberg.

Dela med dig av denna artikel på: