Du är här

2021-11-01 - Samhällsinformation

Nya regler om covid-tester

Från och med i dag (1 november) gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om vem som ska testa sig för covid-19 och när.

Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna rekommenderas som tidigare att stanna hemma vid symtom – däremot behöver de sedan i dag inte längre testa sig. I gruppen ingår även barn som inte börjat skolan (under cirka sex år). 
Anledningen till förändringen, skriver myndigheten på sin hemsida, är att en ökad vaccinationstäckning ger minskad risk för allvarlig sjuklighet och smittspridning till och från fullvaccinerade personer. 

För de som inte är fullvaccinerade gäller dock annat: Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret rekommenderas fortsatt testning vid symtom. Gruppen, undantaget barn under sex år och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret, rekommenderas även att testa sig efter resa till ett land utanför Norden, även om de inte har några symtom.
Samtidigt rekommenderas vissa grupper att testa sig vid symtom – även om de är fullvaccinerade. Det gäller personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst, äldre omsorgstagare på LSS-boenden, personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19, hälso- och sjukvårdspersonal, omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden och de som får symtom efter resa till ett land utanför Norden.

De som testat positivt ska som tidigare stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Detta ändras inte den 1 november.

Dela med dig av denna artikel på: