Du är här

2021-09-08 - Övrig kultur
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Magnus Näslund, sekreterare i Nätra Hembygdsförening och projektledare för det stora arbetet med Ringarbönninga. Foto: Håkan Nordström

Ringarbönninga invigs idag

Från idé till färdig byggnad har det tagit mer än tio år. Men nu invigs Ringarbönninga i Köpmanholmen, lämpligt nog på Mikko Anderssons födelsedag – utan hans generösa testamente hade detta projekt aldrig varit möjligt.

Ringarbönninga, granne med Köpmanholmens Bruksmuseum, var ursprungligen en helkorsbyggnad från 1700-talet som flyttades från Fors vattensåg i Nätra i samband med att ångsågen i Köpmanholmen togs i bruk 1864. Huset fungerade länge som arbetarbostad och inhyste sju familjer, och även en matsal för sågverksarbetarna. Men när sågverket lades ned 1977 tömdes huset och 1981 sålde NCB det för 500 kronor till privatpersoner som monterade ned det.

Nu står byggnaden återigen på plats, i nyskick, och exteriört är den i stort sett exakt som den gamla. Invändigt är trä-känslan genomgående, med vitmålade träväggar och vackra golv av gran. Fönstren har i det yttersta skiktet försetts med kulturglas vilket ger en skön känsla av ålder.
Nätra Hembygdsförening har också fått tag på en hel del historiska möbler som passar in utmärkt, bland annat lyckades man på auktion komma över ett bord med kakelplattor tillverkade av keramikern Hans Hedberg, som ju kom från Köpmanholmen.

Ett rejält tilltaget kök och handikapp-anpassning med hiss mellan de två planen gör att Ringarbönninga kommer att fungera ypperligt för den verksamhet den är tänkt för: utställnings- och samlingslokal, även för uthyrning. En fast utställning om Köpmanholmens historia beräknas vara på plats nästa år.
– Vi har försökt göra det bästa utifrån det gamla husets mått, och det har varit så roligt att fått vara med under hela den här perioden – från att det i princip varit en bortglömd plats, säger Magnus Näslund, sekreterare i Nätra Hembygdsförening och projektledare för det stora arbetet med Ringarbönninga.

Under invigningen firas också Mikko Anderssons födelsedag, som brukligt, 8 september. Mikko kom till Köpmanholmen 1941, som 7-årigt krigsbarn från Finland. När han avled 2007 testamenterade han hela sin kvarlåtenskap – omkring 32 miljoner kronor – till att bevara och utveckla Köpmanholmens Bruksmuseum.
– Det är mycket som samspelat till en bra enhet, med både Mikkos och Jonas Nätterlunds fantastiska testamenten. Herrgårdsparken har blivit en motor på senare år som lockat hit många besökare, och hela Köpmanholmen har fått en renässans, säger Magnus.

Projekt Ringarbönninga har kostat omkring 12 miljoner kronor och finansierats genom Mikko Anderssons stiftelse och Örnsköldsviks kommun.

Dela med dig av denna artikel på: