Du är här

2021-06-09 - Föreningsliv

Årets jakt på lupiner startar

5 000 kronor till den förening som samlar in flest antal sopsäckar fyllda med lupiner. Örnsköldsviks kommun utmanar alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet att bekämpa lupiner.

Blomsterlupinen är en invasiv främmande art som konkurrerar ut såväl vanliga ängsblommor som hotade arter i näringsfattiga miljöer. 12 juni - 4 juli uppmanar och utmanar Örnsköldsviks kommun alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet att bekämpa lupiner.

Örnsköldsviks kommun arbetar för att få bort blomsterlupinen och vill därför ta hjälp av barn och unga runt om i kommunen. Belöningen är 5 000 kronor till den förening som samlar in flest antal sopsäckar fyllda med lupiner. Bland övriga deltagande föreningar lottas två priser ut om vardera 3 000 kronor.

De fyllda säckarna dokumenteras och lämnas som brännbart avfall på närmaste återvinningscentral. Tänk på att använda genomskinliga säckar. Dokumentation i form av foto av antalet fyllda och inlämnade säckar skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se senast den 4 juli. Barn- och ungdomsföreningar kan hämta genomskinliga säckar till tävlingen i receptionen på Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Mer information och tävlingsvillkor finns på ornskoldsvik.se

Släng inte på kompost eller i naturen
Om du tar bort en invasiv art från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer. Lämna de invasiva arterna som du tar bort vid någon av våra återvinningscentraler. Lupinerna ska då lämnas som brännbart avfall i genomskinliga plastsäckar.

Dela med dig av denna artikel på: