Du är här

2021-06-08 - Samhällsinformation

Ansvar för hållbar vattenanvändning

Miva går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt livsviktiga livsmedel.
– Allt liv på jorden är beroende av vatten och i stort sett allt i ett fungerande samhälle behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till detta kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Tomas Toorell som är va-chef på Miva.
 Torka start för vattenbesparing
Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Så även i Örnsköldsviks kommun även om vi hittills varit relativt förskonade från vattenbrist. Men det handlar inte enbart om faktisk vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Långvarig torka kan få till följd att vattenverken når sin maxkapacitet när många exempelvis vattnar i trädgården och fyller pooler. Då hinner verken helt enkelt inte leverera och producera vatten till alla kunder.  
 Små förändringar gör stor skillnad
Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig.
 –  I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, men våra grannar i Danmark bara gör av med 100 liter. Kan de så kan väl vi. Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att bara låta rent vatten rinna ut. Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli 1000-tals liter. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, fortsätter Tomas Toorell.
 Hållbar användning ska bli det nya normal
Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och kompletteras med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.
–  Att använda vattnet hållbart ska bli det nya normala. I Sverige tar vi vattnet för givet, men vi måste börja inse värdet i vattnet och ta hand om denna livsviktiga resurs på ett bättre sätt, avslutar Toorell.
 Miva har en viktig uppgift att säkra den långsiktiga tillgången på dricksvatten i kommunen, vilket tar sig uttryck på flera sätt. Exempelvis kommer ett nytt modernt vattenverk inom kort att tas i bruk. En tillhörande reservvattentäkt har också iordningställts och ett flerårigt arbete pågår för att se över och säkra vattenskyddsområdena runt om i kommunen.

Dela med dig av denna artikel på: