Du är här

2021-06-05 - Näringsliv

Digistad Örnsköldsvik

Nytt projekt ska hjälpa pandemidrabbade företag att ställa om.

För att stödja ö-viksföretagens digitala omställning och stärka deras möjlighet till återhämtning efter pandemin har Örnsköldsviks kommun beviljats projektmedel på 4,3 miljoner kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland; en satsning som med hjälp av medfinansiären Världsklass Örnsköldsvik landar på 5,6 miljoner. Projektet, som sträcker sig från augusti i år till samma månad 2023, bär namnet ”Digistad Örnsköldsvik”. Det ska erbjuda företag mötesplatser och digital lotsning för att öka insikten om digitaliseringens möjligheter, leda till en plan för genomförande och tillfällen att testa sig fram till lösningar som exempelvis digitala showrooms och popups. 
– Jag har goda förhoppningar att projektet ska vara till hjälp för företag som drabbats av pandemins konsekvenser att återhämta sig, hitta nya vägar och att bygga sig starkare att möta framtiden. Det digitala har för allt fler blivit en självklar väg att ta del av både varor och tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén i ett pressmeddelande.
Även digitala lösningar för att främja arrangemang i staden ska testas.

Prioriterade är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin, däribland besöksnäring inklusive café/restaurang och handel – men samtliga branscher som vill ”ta digitala språng” kommer ges möjlighet att delta.
Satsningen är ett gemensamt initiativ från Örnsköldsviks kommun tillsammans med centrumutvecklingsorganisationen Cesam och genomförs i samarbete med Fastighetsägarna.
– Vi ser fram emot att vara kommunens samverkanspart i projektet som ska stärka stadens företagare och deras möjligheter till återhämtning efter pandemin. Projektet passar in i Cesams långsiktiga och strategiska arbete och blir ett ytterligare verktyg för att återskapa en levande stadskärna med livskraftiga verksamheter, säger Anette Forsberg, centrumutvecklare Cesam.

Dela med dig av denna artikel på: