Du är här

2021-05-24 - Näringsliv
Foto: Håkan Nordström

Nytt namn lanseras

Vad heter det här industriområdet – Domsjö, Alfredshem, Brux eller Hörneborg? De olika namnen skapar förvirring och nu har ett nytt gemensamt namn tagits fram, som ska vara gångbart även internationellt.

Just nu pågår stora satsningar i Domsjö. Totalt satsas cirka fem miljarder kronor på området de närmaste åren om allt går i lås. Bland de satsande företagen finns Sekab, Liquid Wind, EcoHelix, C-Green, RISE nya pilotanläggning och mycket mer.

Det sker så mycket här som är både unikt och världsledande, men ändå haltar beskrivningen av området. En arbetsgrupp bestående av företagen på området har därför satts samman för att bland annat gemensamt samverka, paketera och lyfta området till nästa nivå för cleantechbolagen på området.

Grunden till arbetet är behovet från företag på området där man tillsammans vill sätta företagsklustret på den internationella kartan och marknadsföra den innovativa plats som det här är. Med det i åtanke påbörjades 2019 ett visionsarbete av RISE Processum och Världsklass Örnsköldsvik där man genom-förde intervjuer och förarbete kring behoven hos företagen på området.

Därefter sammansattes en vd-grupp bestående av vd:ar och chefer på företag där Björn Vedin, vd för Domsjö Fabriker, blev samordnande. Värdeord och viljor utkristalliserades och sedan skapades undergrupper för att ringa in de viljorna och ambitionerna. När det gäller marknadsföringen av området tillsattes en kommunikationsgrupp med representanter från området för att ta fram ett nytt namn och en ny vision. Regionala satsningarna North Sweden Cleantech och Future Cleantech Solutions stöttar också upp samordnandet av arbetet och hjälper till att bygga ett värde för företag som de av olika anledningar inte har möjligheten att prioritera.

Man märkte snabbt att områdets många olika namn skapar förvirring, inget av dem är heller speciellt internationellt gångbart. I dagsläget finns minst sex olika namn för området: Domsjö, Domsjö utvecklingsområde, Brux, Örnsköldsvik, Alfredshem och Hörneborg. Under en omvärldsbevakning uppmärksammades att det namn som mest flitigt använts i olika konstellationer är namnet Domsjö, men just "Domsjö" ger i andra delar av världen ett annat sökresultat på nätet, nämligen en diskho från IKEA som nu inte längre säljs. Behovet av ett nytt namn är därför av stor vikt.

På området sker ständigt ett omfattande och viktigt samarbete mellan företagen. Det ena företagets kemikalier, energi eller annat, förädlas av ett annat företag till något säljbart. Den hållbara industriella symbiosen bör därför lyftas högre. Många företag är stolta över att få vara en del av detta område men samtidigt saknar de en sammanhållande grupp för att göra saker tillsammans.

Argumenten för ett nytt namn är många. Ett gemensamt mervärde, ökad attraktivitet, större samverkan, ökade möjligheter, tydligare kommunikation till externa parter, fler etableringar och verksamheter till området, internationell attraktivitet, stärkt arbetsgivarvarumärke och talangattraktion.

Ett gemensamt namn kommer att öppna fler dörrar för företag och startups genom att skapa en innovativ och öppen miljö där det nya platsvarumärket ska andas framtid och stolthet. Alla företag på området vinner på att marknadsföra platsen via en gemensam plattform och ett gemensamt varumärke där företagen ingår i något större än de själva.

Vad är då det nya namnet på området?
Ja, alla får hålla sig till tåls ett tag till. Torsdag 27 maj genomförs namnlanseringen då industriområdets nya internationellt gångbara namn presenteras officiellt.

Text: Sanna Näsström

Dela med dig av denna artikel på: