Du är här

2021-05-09 - Trafik

Många lagbrytare

Regelefterlevnaden på landets vägar är riktigt dålig. Skrämmande nog uppger 1 av 10 att de någon gång smitit från en trafikolycka. När Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, genomförde sin årliga bältesmätning senast visade den att så många som 4 procent av bilförare och passagerare struntar i att använda bilbälte.

Det må kanske inte låta så mycket, men studien baseras på 350 000 observationer, vilket innebär att 14 000 personer skippade bältet medan studien pågick. Samma orga-nisation genomför även årligen hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet runt om i landet och resultatet i den senaste mätningen visade bland annat att så få som 48 procent höll sig inom lagens ramar på gator med en hastighetsbegränsning på 40 km/tim.
Inte heller visade svenskarna på bra omdöme när Riksförbundet M kontrollerade hur många fordon som stannade vid stoppskyltar under förra året på 32 olika orter. Var fjärde bilist struntade i stopplikten.
Att regelefterlevnaden är mycket låg i Sverige bland landets bilister stödjs också av en färsk enkätundersökning från ABS wheels. I sin så kallade Däckpanel, där över 10 000 svenska bilister svarat på frågor rörande hur de följer landets trafikregler, var det föga förvånande, med hänsyn till andra undersökningar, att 90 procent uppgav att de kört för fort eller brutit mot annan trafiklag.

Under 2020 återkallades totalt 41 603 körkort, vilket var en ökning med hela 13,4 procent jämfört med året innan. Desto mer förvånande var dock att hela 10 procent uppgav att de någon gång smitit från en trafikolycka.
I en kommentar till det senaste resultatet i Däckpanelen säger David Waskuri, leg. psykolog och ägare av Sveapsykologerna:
– Människor begår trafikbrott av många olika skäl. Det kan ibland handla om att man drivs mer av kortsiktiga konsekvenser än av långsiktiga. Exempelvis att det känns mer spännande i stunden att köra för snabbt eller att det är enklare att inte ta på sig bilbältet. Vid trafikbrott vill vissa personer slippa undan straffet och då kan det vara lockande att smita iväg. Rattfylleri handlar ofta om personer, med eller utan alkoholproblem, som på grund av alkoholintaget får ett bristande konsekvens-tänk och väljer att köra bil berusade.
Svenska bilister är generellt sett dåliga på att följa landets trafikregler. 

 

Dela med dig av denna artikel på: