Du är här

2021-04-29 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Vistelseförbud på tre platser under Valborg och första maj

För att förhindra folksamlingar så har Örnsköldsviks kommun tagit beslut om vistelseförbud för allmänheten på tre platser i kommunen under Valborg och första maj. De platser som berörs är Rondellplan, Paradisgaraget samt parkeringsområdet vid Fjällräven Center.

Beslutet om vistelseförbud är taget som ytterligare ett steg i att försöka hantera den allvarliga smittspridningen av covid-19 som pågår just nu. Förbudet gäller den 30 april kl. 20:00 - 1 maj kl. 06:00 samt den 1 maj kl. 20:00 - 2 maj kl. 06:00.
– Att begränsa människors rörelsefrihet är inte något som vi önskar oss, men när smittspridningen har tagit fart i Örnsköldsvik just inför Valborg behöver vi använda oss av denna möjlighet till förbud, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. 
– Jag vill också uppmana människor att ta sitt individuella ansvar och bara umgås med sina närmaste och inte medverka till ytterligare smittspridning. Alla måste ta sitt ansvar, det finns ingen som står utanför i denna pandemi.

Örnsköldsviks kommun skriver att beslutet är taget med grund i lagen (2021:4) och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som trädde ikraft i år och som gäller till i slutet av september. De uppger även att de har samrått med både det regionala smittskyddet och Folkhälsomyndigheten innan beslutet togs.

Den som bryter mot förbudet kan bötfällas med en bot på upp till 2000 kronor. 

Klicka här för att komma till Örnsköldsviks kommuns hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: