Du är här

2021-04-25 - Nyheter/Reportage

Tunga IT-utbildningar till Örnsköldsvik

Företagen inom IT-branschen jublar efter besked om att två nya yrkeshögskoleutbildningar inom IT fått klartecken att påbörjas till hösten, vilket ses som ett viktigt led i att ytterligare stärka Örnsköldsvik som IT-stad.

Jublar gör även Martina Hallberg på kommunens tillväxtavdelning.
– Att kunna kompetensförsörja IT-branschen är en knäckfråga, det gynnar både IT-företagen och i förlängningen andra företag. Det här är en mycket glädjande nyhet och en av nycklarna för tillväxt i Örnsköldsvik, säger hon.
Utbildningarna Nätverksspecialist och Systemutvecklare.Net med AI-kompetens påbörjas 30 augusti respektive 6 september och fortgår i två år med säte i Lärcentrum. Båda kombinerar teori med praktik och efter avslutade studier kan elever oftast räkna med att gå direkt in i arbetslivet.

Henrik Olsén på CoreIT är en del av kommunens och IT-företagens ITK-nätverk som varit med i samtalen med utbildningsanordnaren Edugrade:
– Vi är starka på IT-sidan i Örnsköldsvik men bristen på lokala utbildningar gör oss väldigt beroende att kunna attrahera rätt personer till regionen, de här blir ett mycket bra tillskott för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Edugrade har lång erfarenhet av IT-utbildningar och vi diskuterar ett utökat långsiktigt samarbete, förhoppningen är att utbildningarna ska bli fler.
Martin Sidorson från Edugrade:
– Att arbetslivet i Örnsköldsvik så aktivt jobbar för sin kompetensförsörjning är otroligt kul, utbildningarna kommer ju att genomföras tillsammans med dem – dels att de själva kommer in och utbildar och dels med den viktiga arbetspraktiken.
Ansökan görs senast söndag 16 maj.

 

Dela med dig av denna artikel på: