Du är här

2021-04-08 - Samhällsinformation

Risk för gräsbrand i länet

SMHI meddelar att det nu råder risk för gräsbränder i länet. Att det kan finnas risk för gräsbränder såhär tidigt på året beror på att torrt fjolårsgräs dyker upp efter snösmältningen och att det torra gräset kan ha lätt för att antändas. Risken finns främst i de sydostliga delarna och gäller för torsdag eftermiddag, och gräsbrandsrisken bedöms som stor. Stor försiktighet bör tas hos den som planerar att elda eller grilla.

SMHI:s definition för Risk gräsbrand: 
Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

 

Dela med dig av denna artikel på: