Du är här

2021-03-09 - Trafik

Bron vid Galasjöån stängs av för fordonstrafik

Från och med 10 mars så kommer bron vid Galasjöån längs väg 32121 att stängas av för fordonstrafik, meddelar Örnsköldsviks kommun på sin hemsida.

År 2017 utförde Trafikverket en brobesiktning och kunde konstatera att det fanns brister på bron angående bärighet och konstruktion, och i år har man konstaterat att bärigheten för bron är oklar. I väntan på vidare utredning så stänger man därför av bron för fordonstrafik till dess att en ny brobesiktning är genomförd. Den nya besiktningen är planerad att ske någon gång under våren 2021. Bron är fortfarande öppen för gång- och cykeltrafikanter. 

Klicka här för att komma till kommunens hemsida där du kan läsa mer.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: