Du är här

2021-01-27 - Nyheter/Reportage

Goda betyg till livsmedelsbutikerna

Under förra veckan så startade Länsstyrelsen sitt arbete med att kontrollera hur butiker i länet följer den nya covid-19 lagen, som bland annat ska minska trängseln. Efter de första kontrollerna så bedöms efterlevnaden av lagen vara god.

Länsstyrelsen har kontrollerat livsmedelsbutiker både med och utan paketutlämning samt systembolag, och initialt så uppvisar verksamheterna en god kännedom om den nya lagen och även en god vilja att se till att den efterlevs. Samtliga verksamheter som kontrollerades arbetade med kraven på 10 kvm/person och hade olika former av system för kontroll av maxantal.

Det har dock inte varit möjligt för Länsstyrelsen ännu att kontrollera hur väl verksamheternas system fungerar när affärerna är satta under press. Fler tillsynskontroller kommer att göras som även kommer att omfatta fler branscher och verksamheter än bara livsmedelsbutiker och systembolag.

Klicka här för att komma till Länsstyrelsen hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: