Du är här

2021-01-07 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Fortsatt distansundervisning rekommenderas

Folkhälsomyndigheten meddelade idag att gymnasieskolor rekommenderas att fortsätta bedriva undervisningen på distans till och med den 24 januari. Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor smittspridning i landet.

I ett pressmeddelande skriver Folkhälsomyndigheten att huvudmännen för gymnasieskolorna kommer att ges möjlighet till ytterligare flexibilitet rörande elever på introduktionsprogrammen, vilket ska möjliggöra närundervisning om så behövs. De understryker också vikten av att huvudmännen tar ansvar för och särskilt stöttar både lärare och elever inom de områden där bland annat Skolinspektionen har pekat på brister. Enligt Folkhälsomyndigheten är det till exempel viktigt att huvudmännen möjliggör fysisk närundervisning för de mest sårbara eleverna på ett som är förutsebart, rättvist och systematiskt.

I samband med terminsstarten så vill Folkhälsomyndigheten även påminna om vikten av att följa de nationella allmänna råden. Det gäller såväl verksamhetsansvariga, personal och elever.

Under en presskonferens under eftermiddagen så meddelade utbildningsminister Anna Ekström att det från och med måndag 11 januari även blir möjligt för grundskolan att införa distansundervisning för elever i högstadiet. Detta som en fortsatt satsning på minskad smittspridning. Högstadieskolan ska kunna använda samma regelverk som gymnasieutbildningen gällande distansundervisningen. Vid författandet av denna artikel så var det oklart om och hur distansundervisningen i högstadiet kan komma att införas i Örnsköldsviks kommun.

 

Dela med dig av denna artikel på: