Du är här

2020-11-21 - Nyheter/Reportage
Gunnar Wetterberg. Foto: Christine Olsson

Teknik i kubik

Nyligen fick Örnsköldsviks industrigrupp och den kommunala teknik- och entreprenörsskolan; KomTek fint besök då välkände Gunnar Wetterberg gästade Örnsköldsvik.

Samverkan är enligt många en nyckel för utveckling, inspiration och kompetens-säkring. Många anser att det på det området i Örnsköldsvik finns en unik vilja att sam-arbeta och det finns många goda exempel på effekter som det har fått.
Ett av dem är NOT-dagarna, Naturvetenskap och teknikdagarna, som startade för nära 25 år sedan och som får närmare 2 000 elever att arbeta med teknikutmaningar i skolan.
Det rådande läget och att inte få vistas i stora folksamlingar kunde satt stopp, men tack vare utvecklingen kunde NOT-dagarna i år genomföras digitalt.
– Det genomförs tävlingar, bokningsbara pass med företag samt en massa annat kul via en digital kanal. Det vi sett är att det till och med är flera deltagare som är med i år och det känns otroligt spännande hur det hela kommer att falla ut, säger Ulrica Westin, verksamhetschef KomTek.

Ytterligare exempel på samverkan mellan den lokala industrin och skolan är att man i år, för första gången på 30 år, kommer att kunna examinera gymnasie-ingenjörer i kommunen. Under året deltar nio elever i inriktningen Design och produkt-utveckling där teoretisk utbildning varvas med praktisk tillämpning på företag.
– Det är en fantastisk möjlighet för både företagen och för eleverna. De får lära känna varandra och kan ge den specifika kompetens som ofta behövs för just det företaget, fortsätter Ulrica Westin.

Som ett led i det bjöd Örnsköldsviks industrigrupp tillsammans med KomTek in Gunnar Wetterberg. Under två föreläsningar berättade han om ingenjörernas historia och vilken roll de har spelat för den tillväxt som skett i Sverige och hur det har påverkat oss de senaste 150 åren. Gunnar kommer ursprungligen från den skånska slätten och har en gedigen bakgrund från många olika uppdrag. Bland annat har han arbetat vid utrikesdepartementet, riksrevisionsverket och finansdepartementet. För den breda massan är han kanske mest känd från tv-programmen Fråga Lund och På spåret.

Gunnar föreläste för elever, studie- och yrkesvägledare samt företagsrepresentanter om hur vårt samhälle byggts upp genom en rad snilleföretag. Vatten och avlopp, kollektivtrafik och ljus över landet gjorde Sverige framgångsrikt och för det har vi till stor del teknikutvecklingen att tacka. I Örnsköldsvik fortsätter den och under veckan kommer 1 500 elever att delta i tävlingar och workshops via webben för att säkra den framtida kompetensen i teknik.

Dela med dig av denna artikel på: