Du är här

2020-10-05 - Samhällsinformation

Gångbanorna över slussen i Hörnett/Svedjeholmen renoveras

Vecka 41-50 så kommer gångbanorna över Slussen i Hörnett/Svedjeholmen att renoveras.

Slussens sköts av Domsjö Vatten AB och gångbanorna är först och främst till för driftpersonal och inte till för allmän gångtrafik, men används ändå av många för att ta sig över slussen. Då gångbanorna är gamla och bland annat drabbats av rost så genomförs en renovering av gångbanorna på Slussen.

Slussen är fortsatt öppen för gångtrafik under vardagar kl. 07.00 - 16.00, med undantag för vecka 43-44 där de är helt avstängda. Under tiden som banorna är öppna, även efter att renoveringen är genomförd, så sker all gångpassage på egen risk. 

Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan läsa mer.

Dela med dig av denna artikel på: