Du är här

2020-09-30 - Övrigt

Statens servicecenter tar över delar av Arbetsförmedlingens tjänster

I oktober så kommer delar av Arbetsförmedlingens verksamhet i Örnsköldsvik att tas upp av Statens servicecenter. För arbetssökande innebär det i praktiken ingen större förändring.

Statens servicecenter är en svensk myndighet under Finansdepartementet som hjälper till att förmedla tjänster för andra myndigheter. Redan idag så får flera av de statliga myndigheterna administrativ hjälp från Statens servicecenter. Även Arbetsförmedlingen tar emot administrativ hjälp från myndigheten genom att myndigheten tar hand om Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst.

Att Statens servicecenter tar över en del av Arbetsförmedlingens verksamhet i Örnsköldsvik innebär inga större förändringar för arbetssökande i kommunen, och verksamheten är fortfarande kvar i Arbetsförmedlingens nuvarande lokaler på Torggatan 10. Förändringen ska dock leda till möjligheter för fler spontanbesök för både arbetsgivare och arbetssökande och bättre möjligheter att få hjälp med enklare ärenden. 

Myndigheten har redan hand om en del av Arbetsförmedlingens arbete på en mängd orter i landet. År 2021 är planeringen att delar av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst ska finnas på samtliga av servicecentrets kontor.

 

Dela med dig av denna artikel på: