Du är här

2020-09-29 - Samhälle
Bilden är en arkivbild och har inget med det planerade arbetet att göra.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunen planerar att bygga ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna så att det når områden såsom sommarstugeområden där folk idag i allt större utsträckning bor på året runt. Nu har man tagit fram förslag på vilka områden som ska bli de första som det kommunala VA-nätet byggs ut till.

Allt fler väljer att bosätta långsiktigt eller permanent på områden som tidigare traditionellt har varit sommarstugeområden. Enligt lag så har kommunen en skyldighet att ordna kommunalt vatten och avlopp om det behövs för att skydda hälsa och miljö, och därför så planeras en stor utbyggnad av det kommunala VA-nätet som väntas ta mellan 25-30 år att genomföra. 

Under 2017 identifierade kommunen åtta områden i behov av kommunalt vatten och avlopp, och nu har man tagit fram ett förslag på tre av dessa områden som man tror är i störst behov och därför också kommer att bli de första som ledningarna byggs ut till. De tre områdena är: Nyänget/Paddal, Fjärdänget/Idbyn och Gullvik.

Innan utbyggnaden kan starta så ska kommunfullmäktige fatta beslut om utökande av verksamhetsområde för VA-nätet, där de framgår vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka fastigheter som kommer att omfattas. När Miva byggt ut ledningarna så kan fastighetsägare egen utbyggnad och anslutning till nätet blir aktuellt. 

Samtliga åtta områden presenterade i bokstavsordning:

  • Backsjöänget
  • Fjärdänget/ Idbyn
  • Gullvik
  • Hornön
  • Högbyn
  • Måle
  • Nyänget/Paddal
  • Nötbolandet

Du kan klicka här för att komma till kommunens hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: