Du är här

2020-08-28 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Förlängd trafikplikt till Örnsköldsvik

Under gårdagen så beslutade regeringen om att förlänga den trafikplikt till och från Örnsköldsviks flygplats som infördes i april med syfte att säkra samhällsviktig flygtrafik. Det nya beslutet gäller till och med den 31 december 2020.

Förutom Örnsköldsviks flygplats så omfattas även sju andra flyglinjer som går till och från Norrland och Gotland. De fortsatta flygingarna ska säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Att just Örnsköldsvik valts, trots att det anses vara en liten kommun, är bland annat för att kommunen har ett näringsliv som står för runt 5 procent av Sveriges nettoexport, och bra kommunikationer för företags utländska kunder, ägare och leverantörer behövs för att bidra till nettoexporten.
– Beslutet om förlängningen är självklart mycket positivt, inte minst för våra medarbetare på flygplatsen, säger Tomas Karlsson, ordförande för Örnsköldsvik Airport, i ett pressmeddelande från Örnsköldsviks kommun.
– Vi har haft en bra kommunikation med operatörerna, näringslivet och andra intressenter, nu är det viktigare än någonsin att vi i Örnsköldsvik sluter upp bakom vår flygplats, vi behöver ett passagerarunderlag som möjliggör kommersiell trafik när den upphandlade upphör.

Kommunen skriver även att trafikplikten på flygplatsen är viktig då den utgör en testbädd för bland annat Luftfartsverket och RISE som forskar med autonoma fordon och elflyg på flygplatsen. De skriver också att det finns planer på att påbörja en drönarutbildning på flygplatsen och att flygplatsen är av vikt för aktörer inom kommunen som arbetar med hållbara biobränseln till flyg.
– Beslutet om förlängd trafikplikt på vår flygplats är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige. Vår flygplats har alla förutsättningar för att medverka till att utveckla morgondagens flyg, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

 

Dela med dig av denna artikel på: