Du är här

2020-08-23 - Motor

Tydliga siffror

Män har större benägenhet att utsätta sig för onödiga risker i trafiken. När antalet återkallade körkort summerades för det första halvåret visade det sig att 81 procent av körkorten tillhörde män.

Trafikverkets arbete med att se över det svenska vägnätets hastighetsbegränsningar fortsätter. Syftet är att anpassa hastighetsbegränsningarna till vägarnas säkerhetsstandard, vars långsiktiga mål är att minska antalet omkomna och skadade i trafiken. Under 2019 sänktes hastigheten från 90 km/tim till 80 km/tim på över 1 100 kilometer statlig väg.
Just nu utreds fler justeringar av hastighetsbegränsningar runt om i landet, totalt berörs 140 mil väg. Det handlar dock inte enbart om hastighetssänkningar. Det bästa sättet för att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen, något som innebar att hastighetsbegränsningen höjdes till 100 km/tim på 9 mil statlig väg under 2019 efter att vägavsnitten mötesseparerats.
För att de nya hastighetsbestämmelserna ska ge någon effekt krävs dock att de svenska bilisterna efterlever de nya begränsningarna, något många verkar ha svårt att göra. 

Under det första halvåret av 2020 ökade nämligen antalet körkortsåterkallelser med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen skedde i återkallelsekategorin ”en väsentlig överträdelse”, en ökning med 18 procent, vars vanligaste orsak är fortkörning, men som även omfattar exempelvis en bilist som inte stannat vid rött ljus. Totalt återkallades 20 303 under årets första sex månader, varav 11 608 berodde på en väsentlig överträdelse.
Anledningen till att många kör för fort är för att komma fram snabbare och på så sätt spara tid. Tidsbesparingen är dock allt som oftast marginell. Om du kör i 80 km/tim i stället för 90 förlängs restiden med maximalt 50 sekunder per mil. Däremot har hastigheten en betydligt större effekt på hur allvarliga följder en trafikolycka skulle få. Om du kolliderar i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Tydligt i statistiken är att det främst är män som är stressade i trafiken. 81 procent av de återkallade körkorten under årets första sex månader tillhörde män.
– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspeglas i statistiken, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på avdelning körkort på Transportstyrelsen. 

 

Dela med dig av denna artikel på: