Du är här

2020-06-26 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, skriver Örnsköldsviks kommun i ett pressmeddelande. Den nya lagen ger kommunerna befogenheter att meddela om förelägganden och vid behov även stänga serveringsställen som inte följer lagar och föreskrifter gällande trängsel under den rådande pandemin.

Tidigare har det varit smittskyddsläkaren i regionen som fattat beslut om en stängning av restaurang eller annat serveringsställe då det har bedömts som nödvändigt för att minska smittospridning. Men genom den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen så får kommunerna nu själva ta beslut om att lämna förelägganden eller tillfälligt stänga serveringsställen. 

Kommunen skriver i sitt pressmeddelande att "för att förhindra smittspridning så är det viktigt att serveringsställen som restauranger, caféer och barer genom rutiner, utformning av lokaler och andra åtgärder undviker trängsel bland sina gäster." Verksamheter som inte tar åtgärder eller formar rutiner kan nu kommunen alltså stänga om det bedöms som nödvändigt.

I sin proposition till den nya lagen skriver regeringen:
”Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-skyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder.”

Den nya lagen börjar att gälla från och med 1 juli till och med 31 december 2020. Genom att klicka här så kommer du till Örnsköldsviks kommuns hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: