Du är här

2020-06-23 - Samhällsinformation

Eldningsförbud i Västernorrland

Länsstyrelsen har beslutat om att införa eldningsförbud i länet då det på grund av hög värme och torr mark råder mycket stor risk för skogsbrand. Eldningsförbud börjar gälla från och med idag klockan 12.00 och gäller tills dess att Länsstyrelsen upphäver förbudet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridat dit.

Förbudet gäller för tillfället inte i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det är tillåtet att grilla på din egen trädgårdstomt, på innegårdar och gårdar till flerbostadshus, på kolonilotter, i parker och på vissa campinganläggningar. Använder du egen grill så får den inte sprida glöd eller värme och grillningen måste ske på ett icke brännbart underlag.

Tänk på att all grillning och eldning sker på eget ansvar och att du har en skyldighet att själv kolla upp hurruvida det är tillåtet att elda i ett område eller inte. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Du kan klicka här för att komma till Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: