Du är här

2020-06-17 - Nyheter/Reportage
Foto: Mats Forsgren

Ny förberedande kurs inom vård- och omsorg på folkhögskolan

Tre folkhögskolor i länet, Hola, Ålsta och Örnsköldsvik, får i höst ökade anslag som en del av regeringens ökade satsningar på utbildningar. För Örnsköldsviks folkhögskola innebär det att de till hösten kommer att starta en ny allmän kurs med yrkesinriktning inom vård och omsorg.

Regeringens satsning på utbildning syftar bland annat att på att möta det ökade behovet av utbildning i och med coronasituationen och ser till att det i höst kommer att finnas fler platser på Örnsköldsviks folkhögskola. I och med de ökade anslagen och utökade antalet platser på folkhögskolan så erbjuds i Örnsköldsvik till höst en ny Allmän kurs med yrkesinriktning på vård och omsorg.

Region Västernorrland skriver i ett pressmeddelande att den nya kursen riktar sig främst till vuxna som behöver utbilda sig för att återkomma i arbete på grund av varsel och arbetslöshet samt till utlandsfödda som har svenska som andraspråk. Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper för arbete inom vård och omsorg samtidigt som den också låter studerande läsa grundskoleämnen. Kursen ska därefter ge möjlighet till arbete inom exempelvis äldreomsorg eller personlig assistans, alternativt kunna leda till vidareutbildning inom vård och omsorg.

Den som är intresserad av kursen och vill läsa mer kan klicka här för att komma till Örnsköldsviks Folkhögskolas hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: