Du är här

2020-06-16 - Trafik
Foto: Mats Forsgren

Trafikstudie av E4 genom centrum

Idag genomför Örnsköldsviks kommun tillsammans med Trafikverket en trafikstudie av E4 genom centrala Örnsköldsvik, med syfte att bland annat förbättra miljön i centrum.

Trafikstudien görs med den tänkta omdragningen av E4 genom Åsberget som bakgrund. Då omdragningen ännu inte finns med i den nationella planen för transportsystemet så vill kommunen förbättra säkerheten och miljön längs den befintliga E4. I Trafikstudien så kommer man bland annat att mäta hur mycket och vilken typ av trafik som färdas över E4 genom centrala Örnsköldsvik och den påverkan trafiken kan ha på luften som vi andas i stadskärnan. De kommer även att mäta bland annat hur mycket trafik med farligt gods som färdas genom centrum.
– Genom stadscentrum har vi en del av EU:s transeuropeiska nätverk - E4. Det har länge haft en barriäreffekt och en negativ påverkan på trafiksäkerhet och framförallt luften som vi andas. Vi kommer med hjälp av videokameror samla in information om den yrkesmässiga trafiken med lastbil för att skapa oss en bättre bild av läget. Bland annat kommer registreringsskyltar på lastbilar att analyseras samt förekomsten av transport av farligt gods, säger Neil Johnson, trafikstrateg på Örnsköldsviks kommun, i ett pressmeddelande.

Studien kommer att presenteras vid ett senare tillfälle som en del i projektet E4 Örnsköldsvik.
– Vi har sedan en lång tid tillbaka planerat och jobbat för att få till en ny dragning som tar bort den tunga trafiken, bullret och avgaserna från vårt fina centrum. Just nu pågår arbete på flera fronter, dels med att ta fram allt material som efterfrågas av Trafikverket inför deras nya bedömning. Vårt mål är att projektet ska prioriteras upp och bli en del av planen eftersom det innebär att det finns finansiering och en tidsperiod att förhålla sig till. Planen ska snart revideras för kommande 12-årsperiod, säger kommunalråd Per Nylén.

 

Dela med dig av denna artikel på: