Du är här

2020-06-15 - Trafik

Åsvägen stängs av för genomfartstrafik

Från den 22 juni till och med 3 juli så kommer Åsvägen att vara avstängd för genomfartstrafik på grund av reparation av det befintliga vattenledningsnätet.

Under perioden så hänvisas trafikanter till alternativa vägar och busstrafiken genom Åsvägen stängs tillfälligt av. Stängningen genomförs intill Åsvägen 84 och så snart reparationsarbetet är utfört så öppnas vägen upp för trafik igen.

Klicka här för att komma till Örnsköldsviks kommuns hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: