Du är här

2020-05-21 - Nyheter/Reportage

Allt fler lånar e-medier

Häromdagen släpptes Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2019 som visar att antalet fysiska lån av böcker på biblioteken minskar. Däremot så är det allt fler som lånar både böcker och filmer digitalt via biblioteken.

Varje år presenterar Kungliga biblioteket (KB) statistik över offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Sammanställningen berör bland annat lån, besök och öppettider men även personalresurser och ekonomi.

Enligt årets rapport så är det fortfarande många svenskar som använder sig av biblioteken, men att användandet förändrats. Den totala utlåningen av fysiska medier har minskat med 7,8 miljoner sedan 2015, men lånandet av e-medier har ökat och såg bara under 2018 en ökning med 18 procent. I genomsnitt laddades det ner 8,4 e-medier per invånare, främst i form av e-böcker eller tidskrifter. 

Antalet fysiska besök hos biblioteken minskar också, från 81,8 miljoner under 2018 till 81,0 miljoner i 2019, samtidigt som antalet sökningar på webbkatalogerna ökade. Trots minskade besök så ökar dock antalet aktiviteter som biblioteken håller i, såsom läsfrämjande aktiviteter eller it-utbildningar för barn. 

Det här är bara lite kortfattad information om hur utvecklingen kring biblioteken sett ut. Du kan klicka här för att komma till Kungliga Bibliotekets hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: