Du är här

2020-05-20 - Nyheter/Reportage

Gemensam satsning ska lyfta Höga Kustenleden

För att stödja det växande intresset för Höga Kusten så startar Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling, Leader Höga Kusten och Tillväxtverket det gemensamma projektet ”Kulturarv Höga Kustenleden” som ämnar att lyfta just den 13 mil långa Höga Kustenleden.

Höga Kustenleden, som löper från Hornöberget, genom nationalparken Skuleskogen och landar i Örnsköldsvik, är viktig för bland annat friluftsliv, turism, folkhälsa och regional utveckling, och har tidigare utsetts till en av Sveriges tolv signaturleder. Med syfte att stärka Höga Kustenleden som besöksanledning och därigenom skapa ökad ekonomisk hållbarhet och utveckling så har det nya projektet startats tack vare medel beviljade av tillväxtverket.
– Under 2019 genomfördes en förstudie på initiativ av Örnsköldsviks och Kramfors kommuner där vi identifierade sådant som behöver förbättras. Nu har vi tagit ett steg till och beviljats finansiella medel via Tillväxtverket till Kulturarv Höga Kustenleden, säger Katarina Larsson, chef på enheten för friluftsliv, kulturarv och konst, Örnsköldsviks kommun, på kommunens hemsida.
– Arbetet ska utföras med kontinuerlig kontakt och samverkan med det nationella arbete som görs för att identifiera och formulera kvalitetsstandards.

Detta kommer att ingå i projektet:

  • Natur- och kulturvärden finns i riklig mängd längs leden som kan skapa stärkt attraktivitet och fler besöksanledningar. Vilka ska lyftas fram och på vilket sätt ska berättelserna berättas?
  • Hållbara relationer med markägarna behövs för att leden ska fortsätta fungera. Hur ska dialog och kommunikation utformas?
  • Hållbar natur på leden. Vissa sträckor belastas hårt, andra betydligt mindre. Hur kan besökare lotsas till fler sträckor på leden och till andra leder i regionen?
  • Hållbar logistik och kommunikation - vara behjälplig i arbetet med att skapa underlag för förbättrad kollektivtrafik i anslutning till leden.
  • Hållbar organisation - en viktig punkt i projektet är att arbeta fram en huvudman som kan ta ansvar för framtidens skötsel och utveckling. Idag är leden en gemensam angelägenhet för de båda kommunerna, Länsstyrelsen Västernorrland samt den ideella föreningen Höga Kustenleden, som i sin tur ger skötseluppdrag till olika aktörer.
    För att leden ska kunna fungera långsiktigt hållbart behöver dessutom finansieringen av skötseln tryggas, samt att det ska finnas kraft för att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring.

Projektet är planerad att pågå under perioden 1 december 2019 – 31 mars 2021, med Örnsköldsviks kommun som projektägare. Budget för projektet ligger på 600 000 kronor, varav Tillväxtverket står för 480 000 kr, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner för 30 000 kronor vardera och resterande kommer från Höga Kusten Destinationsutveckling och Leader Höga Kusten.

 

Dela med dig av denna artikel på: