Du är här

2020-05-17 - Näringsliv
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

Företaget som bara växer

I bistra tider för många företag finns det undantag. Lättelement AB är utan tvekan ett och där pratar ledning och anställda i stället om tillväxt och om vinstdelning.

Med anledning av corona-krisen berättar riksdag och regering, i stort sett varje dag, om nya grepp kring ekonomiska lättnader för landets företag. Näringslivets stora flertal är drabbade, men det finns trots allt verksamheter som tuffar vidare och till och med ser en kraftig tillväxt i närtid. Ett exempel är Lättelement i Örnsköldsvik som tillverkar självbärande byggelement för tak, väggar och bjälklag.
– Inom några år siktar vi på att omsätta 500 miljoner kronor och ha 300 anställda, säger ekonomichefen Liselotte Strinnholm, delägare tillsammans med Lars Nylund och Jan-Erik Backman samt med maken Ulf Strinnholm.
Företaget ser en framtida allt större efterfrågan på de monteringsfärdiga, objektanpassade och miljövänliga byggelementen och i dagsläget är bedömningen att det inte finns någon anledning att vika från målsättningen om en nära fördubbling av omsättning och antal anställda.
­– Det kanske låter kaxigt, men vi ser det absolut inte som en orimlig målsättning. Vi har under årens lopp alltid förverkligat våra förhoppningar om att växa och om inget oförutsett inträffar är vi övertygade om att klara det den här gången också, säger Ulf Strinnholm.
Kunderna är med ytterst få undantag större byggentreprenörer för diverse projekt i relativt kallt klimat. Så det handlar alltså om stora huskroppar av varierat slag där allt fler väljer det miljövänliga alternativet som till stor del består av förnyelsebara material, främst trä, och är förhållandevis lätt, men ändå stark i sin konstruktion.
Produkterna är naturligtvis en anledning till framgångarna och den positiva inställningen till framtiden. Men engagemanget och sammanhållningen är uppenbarligen en annan, vilket bland annat visar sig i en mycket liten personalomsättning.
– Jag trivs väldigt bra och det beror främst på mina arbetskamrater. Det är ett bra gäng som jag verkligen trivs att jobba tillsammans med, säger Caroline Forssén som arbetat på Lättelement sedan 2008.
Företagets vinstdelningssystem gör knappast engagemanget mindre.
– Så är det naturligtvis, även om det inte är anledningen till att jag arbetar här. Vi är numera ett stort företag, men som lyckats behålla en positiv småföretagaranda, säger produktionschefen Sören Liv som nyligen rekryterats från Bosch Rexroth.
Vinstdelningssystemet infördes 2009 där samtliga anställda får lika mycket per arbetad timme oavsett befattning och sedan det infördes har närmare 25 miljoner kronor delats ut till de anställda. Rekordåret har hittills varit 2017 då samtliga fick drygt 39 000 kronor i extrapengar. För 2019 landar det på 44 500 kronor.
– Rättvist och lika för alla eftersom det här är ett lagarbete. Jag gillar att hålla på med siffror och att räkna ut vad vinstdelningen blir är bland det roligaste jag gör under året, säger Liselotte Strinnholm.

 

Dela med dig av denna artikel på: