Du är här

2020-05-11 - Övrigt
Foto: Mats Forsgren

Trafikvecka mot brott på väg

Mellan 11 – 17 maj genomför polisen en nationell insatsvecka mot det som kallas för brott på väg.

Med brott på väg avses alla brott som sker i anslutning till och på väg, det vill säga man fokuserar på att försöka fånga in så många som möjligt som använder vägnätet som ett led i sin brottsplan. Särskilt fokus läggs på huvudvägnätet.
– Internationella stöldligor använder sig generellt sett av huvudvägnätet för att göra stölder på många olika geografiska platser under kort tid. Genom kontroller av fordon, förare och passagerare kan vi upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, i ett pressmeddelande.

Vid polisens kontroller brukar bland annat stöldgods, vapen, narkotika och efterlysta personer upptäckas. Under kontroll av ett stoppat fordon så görs vid behov kontroller av föraren såsom utlänningskontroller och kontroller i polisens datasystem. Polisen samverkar med både interna och externa experter för att nå ett så bra resultat som möjligt.

 

Dela med dig av denna artikel på: