Du är här

2020-05-08 - Skola & utbildning
Studenfirandet vid Nolaskolan 2019. Foto: Jörgen Jensen

Begränsad studentfirande i år

Det är inte helt färdigt ännu hur studenfirandet kommer att se ut i år på Örnsköldsviks gymnasium. Däremot är det nu klart att utspringet kommer att få göras nästan helt utan publik då större sammankomster inte tillåts.

På grund av den rådande situationen med coronapandemin så anser de flesta skolor och kommuner att det är farligt och riskfyllt att anordna ett tradiationellt studentfirande på skolorna. Elever på Nola och Park kommer dock ändå få ett studentfirande i år som blir någorlunda likt det traditionsenliga firandet.

Avgångsklasserna får samlas var för sig under olika tider på både Nola och Park för att undvika trängsel, och får då tillfälle att träffa klasskamrater och mentorer. Därefter får varje klass göra ett mindre utspring till väntande anhöriga. Det kommer dock inte få bli några folkhav i år som det vanligtvis brukar finnas. Istället så får varje elev preliminärt ha en till två anhöriga som tar emot dem på anvisad plats vid utspringet.

Med andra ord så kommer inte alla som skulle vilja uppvakta vid utspringet att kunna göra det. För att så många som möjligt ska kunna ta del av utspringet ändå så undersöks möjligheten att kunna sända utspringen live på webben.

Tydligare besked och mer detaljerad information om utspringet kommer kommunen att släppa framöver. Hur det blir med studentflak har inte kommunen gett ett helt klart besked för, men kommunen skriver på sin hemsida att studentflak inte är en företeelse som skall förekomma enligt Folkhälsomyndigheten.

Dela med dig av denna artikel på: