Du är här

2020-03-25 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Färre deltagare vid kommunala sammanträden

Mot bakgrund av situationen med coronaviruset så har partier representerade i Örnsköldsviks kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder enats om att minska antalet deltagare i sammanträdena, samt att alla sammanträden ska blir kortare med ett större fokus på ärenden där beslut inte kan vänta.

Örnsköldsviks kommun skriver i ett pressmeddelande att överenskommelsen ska bland annat bidra till att frigöra resurser för kommunens ledningsfunktioner och tjänstepersoner att hantera frågor rörande coronasmittan. För att långsiktigt kunna upprätthålla det demokratiska beslutsfattandet, till exempel om coronasituationen blir mer allvarlig, så har partierna även enats om att genom frivillig kvittning reducera antalet ledamöter som deltar i omröstningar.
– Genom denna politiska samsyn vill markera för kommunens invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att vi i Örnsköldsviks kommun ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på bästa sätt, säger kommunfullmäktiges ordförande Birgith Johansson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är fortsatt öppna för allmänheten och medborgarnas insyn. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om restriktivitet med sociala kontakter så uppmanar kommunen dock medborgare att följa sammanträden via de webbsändningar som kommunen har på sin webbplats, istället för att vara på plats.

 

Dela med dig av denna artikel på: