Du är här

2020-03-18 - Modo Hockey

Modo överklagar beslut till Riksidrottsnämnden

Modo Hockey har beslutat att överklaga Svenska ishockeyförbundets beslut om att avsluta hockeysäsongen tidigt.

På sin hemsida skriver Modo att anledningen bakom överklagan ligger i att klubben känner att det är oklart vilket regelverk beslutet är grundat på samt att det saknas konsekvensanalyser för hur beslutet påverkar klubbar. Därför yrkar Modo att beslutet ska undanröjas och återförvisas till Svenska ishockeyförbundet för ny beredning.

Modo skriver även att de har full förståelse för den svåra situationen kopplat till Coronaviruset, och att klubben inte har som ambition att återuppta något kvarvarande spel i säsongen. Däremot så vill de se över möjligheterna till sportslig- och ekonomisk rättvisa för samtliga inblandade parter.

Överklagan skickades in under gårdagen till Riksidrottsnämnden.

 

Dela med dig av denna artikel på: