Du är här

2020-03-17 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Distansstudier för gymnasieelever i årskurs 1 och 2

Örnsköldsviks kommun har tagit beslut om att gymnasieelever i årskurs 1 och 2 ska få distansundervisning, men att elever i årskurs 3 ska fortsätta komma till skolan som vanligt. Beslutet är taget på Folkhälsomyndighetens uppmaning och är en del i arbetet att försöka minska smittspridningen av coronaviruset covid-19, och påverkar de kommunala gymnasieskolorna.

Beslutet gäller från och med imorgon onsdag 18 mars till och med 20 april, eller tills ett annat beslut har fattats. Samtliga elever ska dock gå till skolan under onsdagen för att få information om hur distansundervisningen ska genomföras. Både elever och vårdnadshavare uppmanas dessutom att ta del av löpande information i V-klass.

Att elever som går åk 3 i gymnasiet ska fortsätta komma till skolan förklaras med att kommunen vill att så många sistaårselever som möjligt ska kunna fullgöra sin utbildning.
– Vi är angelägna om att sistaårseleverna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fullgöra sin utbildning för att på bästa sätt klara sin skolgång, säger Kristina Rastbäck, skolchef.

Vid gymnasiesärskolan och lärvux så bedrivs undervisningen i vanlig ordning, men det blir frivilligt för elever att delta. Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning eller praktik ska fullgöra praktiken i den mån som praktikplatser tar emot eleverna. 

Även studerande vid Komvux och SFI påverkas då det för dessa elever gäller självstudier.

 

Dela med dig av denna artikel på: