Du är här

2020-03-24 - Samhällsinformation

Förhöjda flouridhalter i Trehörningsjös dricksvatten

Miva meddelar att det just nu finns förhöjda flouridhalter i dricksvattnet i Trehörningsjö. De förhöjda flouridhalterna för inte med sig någon hälsorisk, men föräldrar till barn upp till 1,5 år gamla bör inte låta barnen dricka vattnet. Ett nytt flouridfilter till Trehörningsjös vattenverk är beställt och beräknas vara installerad om åtta veckor. Till dess så står en vattentank utanför vattenverket där det finns att hämta vatten som barnen kan dricka.

Flourid förekommer naturligt i vårat dricksvatten och är dessutom livsnödvändigt för kroppens funktioner, samt hjälper det till att stärka emaljen på tänderna. För mycket flourid kan dock leda till skador på tänderna i form av fläckar. 

Den halt som mätts i Trehörningsjö ligger på 1,5 mg flourid per liter, vilket är precis på gränsvärdet för hur mycket som tillåts finnas i dricksvatten. Detta gör så att vattnet har bedömts som otjänligt. Det finns dock inga hälsorisker för äldre barn och vuxna att dricka vattnet och kan därför fortsätta göra det som vanligt. Barn upp till 1,5 år gamla bör dock dricka annat vatten för att minska risken för skador på tänder. 

Trehörningsjös vattenverk, där vattentanken är utställd, finns vid en avtagsväg till vänster på Villagatan 21, Trehörningsjö. 

Klicka här för att komma till Mivas hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: